Welkom bij Zeppelin - Ervaringsgerichte school

    


Vanaf 8 januari 2018 start de inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen: kinderen van personeelsleden en broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school; ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder. 
Vanaf 5 maart 2018 om 16u start de inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen. Kleuters mogen pas ingeschreven worden in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin ze 2,5 jaar worden.
Per klas zijn er 17 plaatsen (bij de kleuters is dit per geboortejaar). Bij de jongste kleuters zijn er 19 plaatsen. Voor er wordt ingeschreven, vragen we dat je een rondleiding volgt (niet nodig voor Zeppelin-ouders). Je kan hiervoor een afspraak maken via de website onder “Rondleidingen”. Daar vind je ook het aantal vrije plaatsen terug.
Mee te nemen bij inschrijving: elektronische identiteitskaart of een ander wettelijk document dat de identiteit van je kind bevestigt en het rijksregisternummer vermeldt.

In de komende maanden zijn er diverse rondleidingen.

Graag een rondleiding op Zeppelin?

Ze worden gegeven door een van de info-ouders.

Inschrijving Zeppelin rondleiding 2016


 

Zeppelin Startdag

zondag 2 september 2018

Zeppelin startdag

De startdag van zondag 2 september 2018.