Zeppelin praktisch

Kleding op onze school

De lagere schoolkinderen hebben een eigen turnzak met pantoffels, sokken, een short en een T-shirt. 
Bij het schilderen, kleien, knutselen… dragen de kinderen een schort of een afgedankt hemd of T-shirt.
 Zorg dat op alles een naam staat!

Voor de beginnende kleuters is het ook aangeraden reservekleding mee te geven. Ongelukjes zijn nu eenmaal snel gebeurd. Doe ook kleren aan die je kind gemakkelijk zelf uit en aan kan trekken. Om te plassen bijvoorbeeld. Zo moet er niet altijd een helpende hand gezocht worden, wat in tijden van nood wel handig is. Heeft je kind reservekleding van de school gebruikt, bezorg die dan zo snel mogelijk gewassen terug. De grote kleuters hebben een eigen kastje in de ‘kastjesgang’. Voor de kleinste kleuters staat dat in de klas. Het is echt hun eigen plekje waar naast kleding vaak knutselwerkjes en andere schatten bewaard worden.

Creatieve ontwikkeling

We proberen de creatieve ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Zo is er op elke verdieping een ruimte of hoekje waar er volop geknipt en geplakt, getekend, geschilderd, getimmerd, gekleid en gekliederd kan worden. Dat heeft al tot leuke creaties geleid. Vuil worden hoort daar, ondanks de atelierschorten, ook wel bij. Doe hen dus liefst niet hun beste kleren aan.

Ook toneel, expressie en dans zijn creatieve vormen waar wij geregeld rond werken en waar kinderen spontaan naar teruggrijpen.


zeppelin-speelplaats


Projecten

Werken met projecten is een van de pijlers van ons onderwijs. 
De kinderen brengen zelf onderwerpen aan waarrond ze een tijd willen werken. Hiermee vergroten de kinderen, vanuit eigen interesses, hun kennis van en kijk op de wereld.

Aan projecten werken kinderen steeds met een hele groep, meestal de leefgroep.

Hoewel projectonderwerpen heel divers kunnen zijn, heeft zo’n project toch een vast stramien: ideeën verzamelen, kiezen op basis van een aantal criteria, informatie zoeken, uitwerken, toonmoment, terugblik en evaluatie.

Tijdens deze projecten is er steeds veel aandacht voor het creatief en gevoelsmatig benaderen van de werkelijkheid. Niet alleen kennisverwerving, maar ook expressie en ‘beleven’ krijgt een plaats.

zeppelin speelplaats

 

Levensbeschouwing

Binnen de school is ervoor gekozen om het aspect levensbeschouwing te plaatsen in het ruimere domein van cultuurbeschouwing. 
Het zit in de dagelijkse aanpak en is nadrukkelijker aanwezig tijdens de meeting- en kringmomenten. 
Omdat levensbeschouwing geen apart vak is, wordt de ingesteldheid van de begeleider heel belangrijk. De begeleiders proberen een zo breed mogelijke visie op de wereld mee te geven, waarbij ze ieders geloofsovertuiging en gedachtegoed een plaats geven en bespreekbaar maken.


Eten

In principe blijven alle kinderen op school eten. Ze brengen zelf hun boterhammen in een brooddoos mee. Drank is er op school. De kinderen brengen ook elke dag een stuk fruit mee voor de fruitpauze in de voormiddag.

Geef geen extraatjes. Kinderen brengen geen snoep mee naar school. Op maandag, dinsdag en donderdag is er een koek als vieruurtje. 

Als je kind een dieet volgt of allergisch is voor sommige voedingsstoffen, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de begeleiders.

Verjaardagen vieren de kinderen in hun leefgroep. De traktaties worden zo sober mogelijk gehouden.