Wat maakt onze school anders?

U zegt ‘werken aan een andere school’. Wat maakt uw school anders?

Ons onderwijs vertrekt vanuit de leefwereld van de kinderen. Dat wil zeggen dat we ons constant afvragen waar een kind werkelijk mee bezig is. En daar gaan we héél ver in: bij ons dus geen voorgekauwde projecten over onderwerpen die ‘aangepast’ zijn aan een bepaalde leeftijd of onderwerpen die nu eenmaal in het leerprogramma zitten. Maar wél projecten rond onderwerpen die op een of andere manier door de kinderen zelf worden aangedragen, onderwerpen die passen bij hun ervaringen: ‘vuur stoken’, ‘zelf boeken maken’, ‘fietsen repareren’ of ‘geboren worden’.

De uiteindelijke doelstelling van ons soort onderwijs is het leren denken en het leren (samen)leven. Als een kind een vraag stelt, reikt de leraar niet de oplossing aan, maar begeleidt hij het in zijn zoektocht naar een mogelijk zinvol antwoord. Om die reden spreken we liever van een begeleider, een leer-kracht dan van een leraar. Deze zoektocht gebeurt zelfstandig maar niet alleen. Samen met de begeleider gaan de kinderen dingen uitproberen (experimenteren), bronnen raadplegen en eigen weloverwogen antwoorden geven. Zo krijg je zelfredzame kinderen met de durf nieuwe, nog moeilijkere vragen te stellen...