Ouders slaan gauw de handen in elkaar

Vraagt dat niet een bijzonder grote inspanning van de ouders?

Een opvoedingsproject, hoe goed ook, kan niet werken als de ouders het niet ondersteunen, als ze aan de zijlijn blijven staan. Het is heel erg van belang dat ouders precies weten wat op school gebeurt. Hoe de zaken worden aangepakt. Omdat Zeppelin een school is waar de ouders samen met de begeleiders de inrichtende macht vormen, is de inspraak heel groot. Elke ouder kan actief meewerken aan het hele schoolgebeuren. Dat heeft zo zijn gevolgen. Er is geen onbereikbare logge inrichtende macht. Onze school is verantwoordelijk voor zichzelf. De ouders kunnen dus heel veel beslissen en doen. Er is een raad van bestuur en er zijn een aantal algemene vergaderingen. Er zijn werkgroepen en concrete taken zoals begeleiden bij het zwemmen en bij uitstappen, aankoop van materialen, voorlezen tijdens de middagpauze… Elke ouder engageert zich in een mate die hij zelf bepaalt, op een paar minima na (zie rubriek ouders). Er wordt niet altijd van iedereen evenveel verwacht. Gezinssituaties kunnen veranderen waardoor meer of minder mogelijk wordt. Wij merken dat de inzet van ouders spontaan groeit naarmate ze inzien hoe belangrijk de school voor hun kind geworden is.

Elke ouder engageert zich in een mate die hij zelf bepaalt.

Voor sommige ouders is Zeppelin niet het schooltje om de hoek. Ze hebben de afstand er voor over. Ouders slaan gauw de handen in elkaar, wat dat betreft. Zelden komt hier een auto aan waar maar één kind in zit. De meeste wagens brengen vriendjes uit de buurt mee. Op die manier moeten ouders slechts een aantal keer per week rijden.