Onze school is kleinschalig

Onze school is kleinschalig, wat de overzichtelijkheid bevordert 

Is dat voor de leraar geen onmogelijke taak?

Hoe kan hij plannen en hoe kun je er als ouder zeker van zijn dat je kind alles ‘gezien’ heeft wat nodig is om het middelbaar onderwijs aan te kunnen?

Onze school is zoals gezegd kleinschalig. Dat bevordert de overzichtelijkheid. Eventuele problemen worden dus veel sneller gesignaleerd. De afspraak met de ouders is dat de kinderen op het einde van de rit klaar moeten zijn voor het middelbaar. De begeleider houdt de eindtermen voortdurend in de gaten. Stuurt bij wanneer het nodig is. Hij expliciteert de ervaringen van de leerlingen voortdurend, waardoor ze dieper doordringen. Zijn rol is in de eerste plaats procesgericht, minder productgericht. Zijn taak bestaat erin de verkenningen van de kinderen te organiseren, ze meer ‘breedte en diepte’ te geven. Dus niet ze in een voorafbepaald strak keurslijf te dwingen. Leren rekenen en schrijven gebeurt buiten de projecten. Daarvoor zijn aparte lessen die aansluiten bij het ‘normale’ onderwijssysteem.

De kleintjes nemen een voorbeeld aan de groten. En de groten leren rekening te houden met jongere kinderen. Anderzijds worden vrij veel activiteiten leeftijdsdoorbrekend, dus met de hele school gedaan. Vergeet niet dat kinderen veel van elkaar leren. Bij conflicten bijvoorbeeld gebeurt het niet zelden dat het de hoogsteklassers zijn die de ruziemakers helpen bij het zoeken naar een oplossing.