Klaswerking

zeppelin kleuters 

Toons eerste dag bij de Zeppelinkleuters...

"Hey, Jo-o-o!" Lotte haast zich door de gang. "Goeie morgen, Lotte". Lotte heeft groot nieuws. "Jo, Toon is erbij! Zijn papa en mama zijn aan het verhuizen en vanaf nu komt hij mee naar onze school, leuk hè? ratelt Lotte. Toon komt met een bedrukt gezichtje binnen, aan de hand van z'n mama. Jo begroet hem samen met de andere kinderen. "Dag Toon, kom jij samen met ons op de bank zitten? We gaan kringen." Toon kijkt naar de banken waar al heel wat kleuters zitten te kletsen. Zijn mama geeft hem nog een kus en voor hij het weet, zit hij samen met Lotte in de kring. Iedereen die een verhaal heeft, mag het daar vertellen. Toon luistert stilletjes mee. Als iedereen klaar is, wordt samen met de groep van Esther een grote kring gevormd en worden de plannen voor de voormiddag gesmeed. Enkele grote jongens willen hun kamp wat verder uitbouwen. Toon trekt samen met Lotte naar het atelier, waar een hele hoop materiaal uitnodigend ligt te wachten. Een andere kleuter is al enkele plankjes aan het zagen. "Mag je dat hier zomaar zelf doen?" vraagt Toon verbaasd. "Ja hoor", zegt Jo, "maar je moet wel voorzichtig zijn." Ze legt hem even uit waar hij op moet letten als hij met het gereedschap werkt. Gefascineerd gaat Toon aan de slag.

Een hele tijd later komt Esther de kleuters halen voor de fruitpauze. Toon is net klaar met z'n huisje. Trots laat hij z'n timmerwerkje zien. "Mag ik dat meenemen voor mijn beer?" "Natuurlijk," zegt Jo, "zet het daar maar in je kastje, dan vergeet je het zeker niet." Daarna mag Toon uit een volle fruitschaal wat fruit nemen. Hij kiest enkele stukjes appel en een halve banaan. En dan is het tijd om buiten te spelen. Toon bakt zandtaartjes in de zandbak en bouwt zandkastelen met enkele andere kleuters. Al heel snel komt Lotte hem halen voor het eten. "Je bent je brooddoos toch niet vergeten?" vraagt ze. "Nee", zegt Toon, "die zit in mijn rugzak." "Haal die dan maar, dan kunnen we boven gaan eten." Toon gaat mee naar het eetgroepje van Lotte en gaat naast haar zitten. Hij begint zich al een beetje thuis te voelen. Na het eten beginnen enkele kinderen aan de afwas. Toon mag weer gaan spelen. Samen met de andere kleuters amuseert hij zich op de glijbaan. Een begeleider houdt een oogje in het zeil. Wanneer Toon een beetje moe wordt, trekt Lotte hem mee naar de klas van de jongste kleuters. Daar gaan ze luisteren naar een mama die verhaaltjes voorleest. Toon luistert geboeid tot een kindje uit zijn klas de deur opent en "Het is beginnen!" roept. Iedereen holt weer naar zijn eigen klas om te kringen en samen plannen te maken voor de namiddag. Toon kiest voor balspelen op de speelplaats. Een half uurtje voor de mama's en papa's komen, sluiten de kinderen hun spel af en gaan ze opruimen. Als dat werk achter de rug is, wordt de dag afgesloten met een lekkere koek en een verhaal. "Fijn", denkt Toon wanneer hij met Lotte in de auto stapt. "Morgen mag ik terugkomen!"

Halve of hele dagen?

De meeste driejarigen beginnen met halve dagen, al hangt dat natuurlijk af van het kind en of de mogelijkheid bestaat om ’s middags naar huis te gaan.

In de klas van Heidi kunnen de jongste kleuters wat rusten op de duplex of op de kringmatrassen. Er is geen aparte ruimte om te slapen. Wie een halve dag blijft, eet 's middags nog mee met de rest van de bende en wordt om 13 uur afgehaald.

Wanneer wordt je kind verwacht?

maandag, dinsdag, donderdag
08.15 u. : vooropvang
09.00 u. : start van de schooldag
16.05 u. : einde van de schooldag
16.05 u. : start van de naopvang tot 18 u.
 
woensdag
08.15 u. : vooropvang
09.00 u. : start van de schooldag
12.30 u. : einde van de schooldag
12.30 u. : start van de naopvang tot 13 u.
 
vrijdag
08.15 u. : vooropvang
09:00 u. : start van de schooldag
15:00 u. : einde van de schooldag
15:00 u. : start van de naopvang tot 17 u.
 
 

Ter verduidelijking enkele termen op een rijtje

Kringmoment/Kringen: de kinderen zitten in een kleine of uitgebreide groep samen om te vertellen, terug te blikken op wat al gedaan is en verdere plannen te maken.

Meeting: moment om over leuke en minder leuke dingen van de voorbije week te praten, om afspraken te maken en om een pluim te geven aan iemand.

Weekopening: de hele school komt maandagochtend samen om de jarigen van de week even in ’t zonnetje te zetten, om een onderwerp ‘in de kijker’ te zetten (meestal een bepaalde afspraak voor de hele school of gebeurtenis die op dat moment belangrijk is), om samen te zingen…

Weekafsluiting: de hele school komt op vrijdag rond half drie samen. Een aantal kinderen toont iets aan de anderen: een toneelstukje, een dansje, het voordragen van een gedicht... Klas- of leefgroepen laten zien waar ze de afgelopen week mee bezig geweest zijn. Ouders zijn hierbij ook welkom, ze worden dan om 14u.30 op school verwacht!

Dagindeling kleuters

8.15 u.:     De kinderen kunnen op school terecht. Er is 
begeleider aanwezig in de klas van de kleinste kleuters.

9.00 u.:     De kleinste kleuters kringen met de mama’s of papa’s die nog even tijd hebben, zo kunnen ze rustig thuiskomen. Daarna wuiven ze hun ouders uit, en gaan ze nog even opnieuw kringen om plannetjes te maken voor de voormiddag.
De grote kleuters kringen ook, maar dan zonder mama’s en papa’s, en gaan daarna de gemaakte plannen uitvoeren.

11.05 u.:   Fruitpauze.

11.30 u.:   Verder werken aan de plannen.

12.40 u.:   Eten.

13.00 u.:   Boterhammenpauze. Vrij spel binnen en buiten. Een begeleider houdt een oogje in het zeil op de grote speelplaats. In de klas van de kleinste kleuters wordt er rustig voorgelezen door een mama, oma, opa...

14.00 u.:   Kringmoment en daarna opnieuw eigen plannen uitvoeren.

15.30 u.:   Opruimen en afsluiten van de dag met vieruurtje en 
verhaal.

16.05 u.:   De school is uit. Naopvang door de ouders.

Zeppelin gebouw gang 

Dagindeling lagere school

8.15 u.:     De kinderen kunnen op school terecht. Een begeleider is aanwezig. Ze mogen buiten spelen of zelf naar boven gaan, naar hun klas.

9.00 u.:     Kringmoment, vertellen over zichzelf of de gebeurtenissen in de wereld, de week overlopen, plannen.

                 (In de lagere school worden de vaste kringmomenten langzaam afgebouwd tot drie: vertelkring, actuakring, meeting. Dat neemt niet weg dat heel vaak de activiteiten starten vanuit even samen zitten in de kring.)

9.25 u.:     In de voormiddag wordt vooral gewerkt aan vakken zoals wiskunde en taal. We laten die zoveel mogelijk bij de eigen ervaringswereld van de kinderen aansluiten of vertrekken van concrete activiteiten. We gebruiken verschillende werkvormen: klassikale instructie, leergesprek, zelfstandig werk, groepswerk, peertutoring (een kind van de vijfde of zesde klas begeleidt een kind van het tweede of derde), werken in duo’s van hetzelfde niveau,…

11.05 u.:   Fruitpauze.

11.30 u.:   Idem als voor de pauze.

12.40 u.:   Eten.

13.00 u.:   Boterhammenpauze. Vrij spel binnen en buiten. Een begeleider houdt een oogje in het zeil op de grote speelplaats.

14.00 u.:   Project, eigen plannen, atelier, bibliotheekbezoek, werken aan spreekbeurten,…

15.45 u.:   Opruimen en afsluiten van de dag. Koek eten.

16.05 u.:   De school is uit. Naopvang door de ouders.

 

Zowel voor de kleuters als voor de lagere school zijn er enkele vaste weekmomenten.

In de turnzaal is er elke week l.o., Sherborne of bewegingsles. 
De kinderen gaan ook om de twee weken zwemmen. (Zie verder.)

In de lagere school zijn er momenten voor muzische vorming (beeld, drama, muziek, dans), sociale vaardigheden en spel (afhankelijk van de leefgroep).

 

Voor- en naopvang

Vooropvang: In de klas van de jongste kleuters ontvangt een teamlid vanaf 8u15 de eerste vroege vogels.

 

Naopvang: De naopvang start aansluitend na de schoolactiviteiten en is onder toezicht van een aangestelde ouder.

ma., di., do.:  16.05 u. – 18.00 u.

woe.: 12.30 u. – 13.00 u. (gratis)

vr.: 15.00 u. – 17.00 u.

Voor de naopvang betaal je enkel voor het laatste uur. Per begonnen half uur wordt 1 euro aangerekend per kind.

Uit respect voor de naopvang-ouder komen we onze kinderen tijdig ophalen.