Kinderen bepalen zelf?

Kinderen moeten van jongsaf keuzen leren maken, hun eigen-zinnigheid leren kennen.

Ze moeten zich op regelmatige tijdstippen afvragen: wat wil ik nu eigenlijk doen? En vooral: wat zijn de consequenties van mijn keuze? En wees gerust, ze worden echt wel terechtgewezen, door elkaar of door de begeleider.

Maatschappelijke betrokkenheid is een essentiële houding die we de kinderen willen meegeven. We wijzen hen op de verantwoordelijkheid die het in de wereld staan met zich brengt. Ze zijn vrij, maar slechts binnen afgesproken grenzen. Ook voor hun ‘nee’ moeten ze verantwoording afleggen. Wat doe je bijvoorbeeld als midden in een schaaktornooi enkele spelers geen zin meer hebben om door te gaan? Dat is een fundamentele opvoedingsvraag waar de betrokkenen zelf een antwoord op moeten vinden.