Inschrijvingen Zeppelin schooljaar 2018-2019

speelplaats

inschrijvingsperiode 

Vanaf 8 januari 2018 start de inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen:
kinderen van personeelsleden en broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school; ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder. 

Vanaf 5 maart 2018 om 16u start de inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin ze 2,5 jaar worden.

Inschrijvingen kleuters en lagere school
Per klas zijn er 17 plaatsen (bij de kleuters is dit per geboortejaar). 

Inschrijvingen jongste kleuters (°2016)
Bij de jongste kleuters zijn er 19 plaatsen. 

Mee te nemen bij inschrijving: elektronische identiteitskaart of een ander wettelijk document dat de identiteit van je kind bevestigt en het rijksregisternummer vermeldt.

Voor er wordt ingeschreven, vragen we dat je een rondleiding volgt
(niet nodig voor Zeppelin-ouders). Je kan hiervoor een afspraak maken hieronder bij Rondleidingen

Overzicht van de vrije plaatsen voor schooljaar 2018-2019.

  Kleuters Aantal vrije plaatsen

°2016 4 plaatsen

°2015 6 plaatsen
°2014 2 plaatsen
°2013 5 plaatsen 

  Lager onderwijs Aantal vrije plaatsen
L1 0 plaatsen
L2 0 plaatsen
L3 0 plaatsen
L4 0 plaatsen
L5 3 plaatsen
L6 5 plaatsen

Inschrijvingen

Om in te schrijven neem je contact met een van onze info-ouders om af te spreken! Als dat nog niet is gebeurd, geven zij je ook een rondleiding en beantwoorden al je vragen.  

Inschrijving Zeppelin rondleiding 2016


Meer informatie:

Bel voor een inschrijving of voor een rondleiding:

0498/72.06.60 (Ysabel)
of stuur een e-mail naar: contact@zeppelinfo.be

Tot snel!