De eindtermen worden behaald

De eindtermen worden behaald 

Maar kennen ze dan ook echt alles wat de andere kinderen kennen?

Ze dacht ”Biologie, wat is dat? Dat hebben wij niet gezien!” Ze had niet geleerd haar kennis als een vak te zien.

We proberen af te komen van de idee dat je de capaciteit van een kind vooral meet aan wat het feitelijk kent. Sociale vaardigheid en creativiteit zijn zaken die het in zijn latere leven minstens evenveel van doen zal hebben. Een kind dat heeft geleerd zelf een probleem te analyseren, dat weet hoe en waar het antwoorden kan vinden bij zichzelf, bij anderen, staat veel steviger in zijn schoenen dan een kind dat alleen pasklare informatie vanbuiten leerde. Typerend is het verhaal van een van onze kinderen die vertelde dat ze op de eerste dag in de nieuwe school vernam dat ze ‘biologie’ zouden krijgen. Ze dacht ”Biologie, wat is dat? Dat hebben wij niet gezien!” Ze had niet geleerd haar kennis als een vak te zien. Maar ze was wel veelvuldig met haar klas de natuur in getrokken en wist waar ze de dingen die ze te weten wilde komen kon vinden.

Het diploma dat de kinderen behalen is evenwaardig. Onze school is vrij, erkend en gesubsidieerd. De eindtermen worden behaald.