Eigen motivatie

Eigen motivatie resulteert in werkkracht 

En de afgestudeerden, hoe doen die het in het middelbaar?

De hele schooltijd lang hebben onze kinderen leren leren, vragen stellen, schema’s maken, studerend lezen. Ze hebben samen oplossingen gezocht: hoe doe je een beroep op je visuele geheugen, wat zijn mnemotechnische middelen? Ze hebben niet geleerd door vanbuiten te leren maar wel door precies te zijn, door kritisch de werking van de dingen die hen interesseren te onderzoeken. Ze hebben geleerd het maximum te halen uit hun eigen kunnen. Ze hebben geleerd om iets te willen kunnen. Kinderen willen ervaren, voelen, weten om op een zo rijk mogelijke manier in de wereld te bewegen. Of om gewoon iets te kunnen doen of maken voor hun plezier.

Meer dan eens horen we van leraren van de scholen waar onze kinderen terechtkomen dat ze het een plezier vinden om mensen van bij ons in de klas te hebben, omdat ze actief meedenken en concrete voorstellen doen. Die kracht willen we gebruiken om kinderen in contact te brengen met elkaar, met zichzelf, de cultuur. Op die manier zijn ze als geen ander op het middelbaar onderwijs voorbereid. Na een paar weken aanpassingstijd – aanpassing aan technische zaken zoals werken binnen ‘vakken’, overhoringen, quotering met punten – draaien ze gewoon mee in het schoolse systeem van het traditionele onderwijs. Eigen motivatie resulteert in werkkracht.