De school

De Zeppelin ingang school

Momenteel zijn er een 130-tal kinderen in de school. Van elk leerjaar is er één klas. Kleinschaligheid is een van de uitgangspunten van de school, een belangrijk middel om onze overtuigingen kansen te geven.

Het 'uurrooster' verschilt natuurlijk per leeftijd, maar globaal geldt met de ouders deze afspraak: per leerjaar worden de essenties van het leerplan gerealiseerd en de kinderen zijn na zes jaar degelijk voorbereid op de middelbare school. Als je in de voormiddag in de school zou binnenlopen zou je veel kinderen rustig aan tafel zien werken. Een grote brok van de voormiddag werken we aan wiskunde en taal. Binnen de vakken wordt natuurlijk ook aandacht gegeven aan 'ontdekkende' werkvormen, ervaringsleren, creatieve aspecten van de taal, zelfstandig werken in tweetallen, vrije keuzevakken, realistische rekenmethodes, enz

luchtfoto Zeppelin gebouw

Kinderen mogen op een verschillend niveau zitten voor bepaalde vakken zonder dat dit betekent dat ze automatisch moeten zittenblijven. Hun eigen ontwikkelingsniveau wordt zoveel mogelijk gerespecteerd, maar kinderen worden wel genoeg uitgedaagd om de nodige stappen te zetten. We willen immers dat alle kinderen uiteindelijk de algemeen geldende eindtermen behalen. Als erkende school, zijn we dat ook verplicht.

Zoals voor alle andere gesubsidieerde scholen krijgen wij lesuren, waarmee leerkrachten voltijds of parttime aangesteld worden. Het Ministerie van Onderwijs betaalt de leerkrachten en ook de algemene werkingsmiddelen per ingeschreven kind.