De rol van de begeleider

De rol van de begeleider is heel actief 

De rol van de begeleider is dus vrij beperkt? 

Hij is niet de gezaghebbende stem die beslist waarover wordt gepraat, wat de kinderen moeten weten, waarvoor ze zich willens nillens moeten interesseren. Maar hij is wél heel actief. Hij is een echte ‘stoker’ omdat hij wat de kinderen zeggen herformuleert en in vraag stelt. Hij zorgt voor historisch-geografische uitbreiding. Hij geeft wat de kinderen doen een maatschappelijke dimensie. En als een project achter de rug is, maakt hij tijd voor evaluatie. Dat hoeft geen lijstje van goed of slecht te worden. Een evaluatie kan gemaakt worden aan de hand van een gedicht of een schilderij. Ook op die manier kun je achterhalen wat bij de leerling is blijven hangen, en wat indruk heeft gemaakt.