Altijd hetzelfde

En wat als een kind altijd het makkelijkste kiest, of altijd hetzelfde?

Het kan betekenen: ‘ik heb wat rust nodig’ of ‘ik heb nood aan veiligheid’

We gaan ervan uit dat kinderen greep willen krijgen op de wereld om hen heen, willen ‘leren’, willen ontwikkelen. Dat willen we respecteren, aanmoedigen en begeleiden. Als kinderen er voor kiezen om een tijdje geen nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar te blijven cirkelen in datgene wat ze reeds kennen, beheersen, dan is dat alleen maar een signaal. Het kan betekenen: ‘ik heb wat rust nodig’ of ‘ik heb nood aan veiligheid’ of ‘er is iets anders dat mij zo bezighoudt, waardoor ik geen aandacht vrij heb om mij op andere dingen te richten’ of …. ‘Altijd het makkelijkste’ of ‘altijd hetzelfde’ zijn bedekte waardeoordelen van anderen, ingegeven door hun eigen verwachtingen. Wij vinden het belangrijker om duidelijk te krijgen hoe een kind dit zelf ervaart.