Aanleren van discipline

Discipline zonder verantwoordelijkheid is leeg 

Maar hoe zit het dan met het aanleren van discipline? 
En zijn jullie kinderen dan wel opgewassen tegen de ‘harde’ maatschappij daarbuiten?

Discipline zonder verantwoordelijkheid is leeg. Wij proberen de kinderen te laten begrijpen waar regels voor nodig zijn. Ze mogen veel leefregels zelf bepalen volgens de principes van de democratie (in de meeting, op de weekopening). Eens ze een set van regels hebben aangenomen, moeten ze die naleven.

Op ieder ogenblik moet je in staat zijn je gedrag te verantwoorden. Opnieuw is hier het sleutelwoord ‘consequent zijn’. Als we de leerlingen toetsen, hoeven we niet de hele tijd toezicht te houden. Vertrouwen geven is vertrouwen geven. Vroeger moesten kinderen leren stilzitten en gehoorzamen. Ze werden klaargestoomd voor een arbeidsmarkt die ervan uitging dat ze een leven lang bevelen zouden opvolgen. Nu is dat anders. Op geen enkel werkniveau wordt nog verwacht dat je gewoon doet wat je gezegd wordt. Of je nu aan een draaibank staat of in een bank werkt, overal moet je creatief en flexibel kunnen inspelen op je werkomgeving.